Informace o provozu školní sítě

Změna poštovního serveru

Ve dnech 18.03. až 20.03.2016 proběhla migrace poštovního serveru na Microsoft Office 365.
Nová adresa poštovního serveru je: http://posta.zsrudna.cz nebo http://outlook.office.com

Původní poštovní server slouží jen jako záloha/archiv, nepoužívejte ho k odesílání nových zpráv.

Pokud používáte pouze webové rozhraní, veškerá pošta by měla být přenesena do nové schránky.
Přihlašovací údaje jsou stejné jako do školní sítě, uživatelské jméno je: prijmeni@zsrudna.cz.


Možné problémy:

Nelze se přihlásit do pošty:
Ujistěte se, že uživatelské jméno zadáváte ve tvaru uzivatel@zsrudna.cz
Adresy, které neobsahují příjmení, jsou vedené jako distribuční seznam a nelze se na ně přihlásit.
Pokud Vám zprávy z těchto distribučních seznamů nejsou doručeny, kontaktujte nás.

Složka "Odeslaná pošta" je prázdná:
Archiv odeslané pošty naleznete ve složce "Odeslané položky"
Archiv odstraněné pošty naleznete ve složce "Odstraněné položky"